Dialog og omvendt klasseroms-undervisning

Dialog og omvendt klasseroms-undervisning by Andrew Thomas.

Hva er omvendt klasse­romsundervisning? Hvordan kan det utvikles til et bedre redskap i undervis­ning religion og filosofi? Nøkkelord: klasserom, flipped classroom, krle, etikk, religionsdidaktikk

Read Dialog og omvendt klasseroms-undervisning on OA.mg